Těšíme se na vaši návštěvu

— KONTAKTUJTE NÁS —


Střelnice Lazy Orlová

čp. 894, Orlová, část Lazy (Důl Lazy)

735 11 Orlová

+420 737 303 336

Informace k příjezdu do areálu:

Areál se nachází na soukromém pozemku v areálu dolu Lazy v Orlové. Příjezd je po lesní cestě, která není často uvedená v mapách. Pro příjezd použijte následující postup:

Příjezd po ul. Lazecké ze severní strany (od Orlové):

Po sjezdu na ul. Lazeckou vyjedete rovně do kopce až k nákladní vrátnici dolu Lazy. Před ní odbočíte doprava a po silnici budete pokračovat dále. Jakmile projedete kolem hlavní vrátnice (nachází se tam autobusové zastávky s točnou a o kousek dále větší oplocené parkoviště), odbočíte doleva na lesní asfaltovanou cestu. Po té budete pokračovat až k rozcestí. Na rozcestí odbočíte vlevo přes závoru a budete pokračovat po lesní nezpevněné cestě až ke střelnici, kterou lze rozpoznat podle větší betonové stavby a škvárového návrší s kontejnerem.

Příjezd po ul. Lazecké z jižní strany (od Havířova):

Po sjezdu na ul. Lazeckou pokračujte rovně, dokud za lesem neuvidíte oplocené parkoviště, za kterým se nachází hlavní vrátnice dolu Lazy. Před tímto parkovištěm odbočte doprava na lesní asfaltovanou cestu. Po té budete pokračovat až k rozcestí. Na rozcestí odbočíte vlevo přes závoru a budete pokračovat po lesní nezpevněné cestě až ke střelnici, kterou lze rozpoznat podle větší betonové stavby a škvárového návrší s kontejnerem.

Pokud se po cestě ztratíte či si nejste jisti, zda dokážete na střelnici správně dorazit, kontaktujte nás prosím telefonicky.


FAKTURAČNÍ ÚDAJE

DEVAP servis s.r.o., IČ 27760588, DIČ
se sídlem Šubertova 1226/4, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00, oddíl C 51128 vedená u Krajského soudu v Ostravě